QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA TẠI NHÀ MÁY

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA TẠI NHÀ MÁY

  1. Phôi nguyên sinh, sau khi được xử lý nguội bề mặt 100%, sẽ đi qua máy hút màng film PVC.

  2. Sau khi gia công màng film xong, cánh sẽ được gia công kích thước chính xác đúng theo yêu cầu kích thước khách hàng.

  3. Tạo hình trang trí cho sản phẩm thông qua chạy hình CNC, chỉ nhôm, hay đường chỉ sơn.

  4. Dán nẹp cạnh cho cửa sau khi đã trang trí, xử lý nguội.

  5. Kiểm tra sản phẩm, đóng gói vào bao bì, chuẩn bị vật tư phụ, đem sang khu vực chờ giao hàng.

  6. Xuất hàng đi cho hệ thống đại lý của X Green Door.

 

Bài viết liên quan