Cửa Composite vệ sinh có ô gió, ô kính X Door 06

Tên SP  : Cửa Composite cánh soi chỉ, nẹp nhôm X Door
Mã SP   : XG-CN0206
Giá bán : 2.400.000/M2